Małopolska Rada BRD na Forum w Krynicy

18 września 2023
Ostatni dzień Krynica Forum 2023 zwieńczyła m.in. debata partnerska Ministerstwa Infrastruktury: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – poprawa jakości życia Polaków w realizacji Wizji Zero. W dyskusji wziął udział wicemarszałek Łukasz Smółka, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

Uczestnikami debaty byli  Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego, Konrad Romik – sekretarz Krajowej Rady BRD,  Jacek Zalewski – prezes Zarządu Fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz w roli moderatora red. Marcin Koczyba, członek Prezydium Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce zostały dostrzeżone na świecie. W 2022 roku Bank Światowy wskazał działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako przykład godny naśladowania. W sierpniu 2023 r. Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została finalistą europejskiego konkursu „Doskonałość roku” organizowanego przez Komisję Europejską i Europejską Kartę BRD. Awans do grona trójki finalistów, to już duże osiągnięcie, a ogłoszenie finalnego rozstrzygnięcia nastąpi w Brukseli już w październiku.

Przewodniczącym Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest wicemarszałek Łukasz Smółka.

Pragnę zdecydowanie podkreślić, że działania Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to praca zespołowa. Jestem jej przewodniczącym od 2018 roku. Udało się w Małopolsce stworzyć dobry, sprawny zespół, który wspólnie działa w jednym kierunku – na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W naszym gronie są pasjonaci, a jednocześnie znakomici specjaliści. Mamy też jasno sprecyzowany cel jakim jest realizacja Wizji Zero, czyli osiągnięcie liczby zero ofiar śmiertelnych do 2050 roku

– mówi Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Celem pośrednim dla Województwa Małopolskiego jest obniżenie o minimum 50 proc. liczby ofiar śmiertelnych, tj. nie więcej niż 88, do roku 2030, oraz obniżenie o minimum 50 proc. liczby rannych, tj. nie więcej niż 1858 rannych, do roku 2030.

Małopolska jest na dobrej drodze, by osiągnąć wyznaczone cele. Potrzebna jest dalsza konsekwencja, determinacja, dalsza współpraca pomiędzy wieloma instytucjami. Wielką rolę odgrywają też m.in. odpowiednie działania edukacyjne adresowane do dzieci, młodzieży czy osób starszych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo ruchu drogowego to przede wszystkim nasza wspólna odpowiedzialność

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach w latach 2018-2022 wyraźnie się poprawił. Liczba wypadków drogowych uległa zmniejszeniu o blisko 35 proc. (z 3404 w 2018 r. do 2226 w 2022 r.). Liczba ofiar śmiertelnych spadła o 54 proc. (z 223 w 2018 r. do 102 w 2022 r.). O blisko 35 proc. zmniejszyła się również liczba osób rannych w wypadkach (z 4003 w roku 2018 do 2615 w roku 2022).

Na przestrzeni ostatnich 5 lat, od 2018 do 2022 roku, na małopolskich drogach istotnej poprawie uległ również stan bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Liczba wypadków z ich udziałem uległa zmniejszeniu o 45 proc. (z 886 w 2018 r. do 488 w roku 2022). Liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych uległa zmniejszeniu o niemal 68 proc. (z 87 w 2018 r. do 28 w 2022 r.). Zmniejszyła się także liczba rannych osób w wypadkach – o 43 proc. (z 802 w roku 2018 do 456 w 2022).

 

Zródło: www.malopolska.pl