Małopolska: powstają Powiatowe Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego!

13 maja 2021

Z inicjatywy przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wicemarszałka Małopolski p. Łukasza Smółki została powołana pierwsza powiatowa Rada BRD w Gorlicach!
To kolejny krok w systematycznym i konsekwentnym podejściu do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach. Jednocześnie to wyznaczenie nowego, innowacyjnego podejścia do brd – konsekwentna praca w regionach, partnerstwo i efektywna współpraca – wszystko po to, aby w naszym regionie było coraz bezpieczniej!
„Wzmacnianie bezpieczeństwa na drogach w powiecie Gorlickim stanowi jeden z podstawowych celów działalności Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gorlicach, która zainaugurowała swoją pracę. Bardzo dziękuję Pani Staroście, Zarządowi Powiatu, Radnym oraz wszystkim zaangażowanym w powołanie Rady. Liczę na dobrą współpracę, której efektem będzie systematyczne zwiększanie bezpieczeńtwa na małopolskich drogach” – powiedział Przewodniczący Małopolskiej Rady BRD, p. Łukasz Smółka.