Małopolska Policja dzieli się wiedzą i doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego z Gruzją

10 grudnia 2021

Małopolscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadzali szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gruzji.

Szkolenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienia instytucjonalnego Policji Patrolowej i Służb Zarządzania Kryzysowego Gruzji to przedsięwzięcie realizowane w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – POLSKA POMOC.

W październiku br. Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie odwiedziła delegacja gruzińskich policjantów, którzy pod okiem Małopolskiej Policji zdobywali szlify w zakresie działań podczas wypadków drogowych. Przedsięwzięcie to realizowane było w ramach programu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – POLSKA POMOC.

Kolejny etap szkolenia został zrealizowany pod koniec listopada br. w Gruzji. Zajęcia w formie wykładów oraz zajęć praktycznych prowadzone  były przez instruktorów z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie kom. Krzysztofa Kozerę, wspomaganego przez funkcjonariuszy  z WRD KMP w Krakowie (st. sierż. Robert Obrzut st. sierż. Krzysztof Jarzębak), Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie (mł. asp. Krzysztof Pacud, sierż. szt. Arkadiusz Boczarski, asp. szt. Paweł Ojczyk) oraz Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (bryg. Maciej Słodowski, st. kpt. Antoni Krejpcio). Nad całością programu czuwała p. Koordynator dr Joanna Kosiniak.

Małopolscy policjanci po raz kolejny dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą z zakresu działań ratowniczych podczas poważnych zdarzeń drogowych. Podczas pięciodniowych warsztatów instruktorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na miejscu wypadku, a także sprzętu i technik wykorzystywanych przez polskie służby. Omówione zostały  zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, w tym podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci z użyciem urządzenia AED. Funkcjonariusze przedstawili również analizę  stanu bezpieczeństwa na małopolskich drogach i obowiązujące w Polsce przepisy ruchu drogowego.

Szkolenie zawierało także podstawy prawne związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia drogowego oraz z czynnościami wykonywanymi przez policjantów (do których m.in. należy przeprowadzenie oględzin). Zwrócono  także uwagę na wykorzystanie w tych sytuacjach współczesnych urządzeń oraz programów – e-SURV  do laserowego pomiaru pkt w przestrzeni – pomiarów odległości  do trójwymiarowego odwzorowania miejsca zdarzenia, program komputerowy PLAN.

Przeprowadzone warsztaty miały na celu przedstawienie prowadzonych przez polskie służby ratownicze oraz Policję działań i nowoczesnych rozwiązań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozwiązania te mogą być wykorzystywane przez gruzińską Policję w ich codziennej służbie.