Małopolska pierwszym województwem w Polsce z wdrożonym Wojewódzkim Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030!

4 maja 2022

Małopolska pierwszym województwem w Polsce z wdrożonym Wojewódzkim Programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030!

4 maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyło się kolejne  posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej  Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Posiedzeniu przewodniczył Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego a zarazem Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W pierwszej części spotkania  Przewodniczący Rady wręczył symboliczną statuetkę Markowi Dworakowi – Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w podziękowaniu za wieloletnie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie  mł. insp. Maciej Rymar podsumował stan bezpieczeństwa na drogach Małopolski, następnie Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD omówiła  przeprowadzone wspólne działania prewencyjne w Małopolsce w pierwszym kwartale  oraz zaplanowane działania na 2022 rok.

Na całym świecie co roku w wyniku wypadków drogowych ginie ponad 1,3 miliona osób a około 50 milionów osób jest rannych.  Wypadki drogowe pozostają główną przyczyną zgonów na całym świecie, mimo że każdej z tych ofiar można zapobiec. W 2021 roku  ONZ ogłosił kolejną, nową Dekadę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i światowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030. To ramy dla wszystkich krajów podkreślające znaczenie Narodowych i Wojewódzkich  Programów BRD, zawierające wskazówki oraz kierunki  działań w zakresie najważniejszych obszarów poprawy bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby zmniejszyć liczbę wypadków drogowych na świecie oraz liczbę poszkodowanych oraz ofiar śmiertelnych.

W styczniu 2022 roku w Polsce wprowadzony został  przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program BRD na lata 2021-2030. Na jego podstawie każde województwo powinno stworzyć Wojewódzki Program BRD na kolejne dziesięć lat, wraz ze wskazówkami realizacyjnymi. Kolejnym krokiem są  powiatowe  programy bezpieczeństwa.

Małopolska Wojewódzka Rada BRD od razu po ogłoszeniu w Polsce wprowadzenia Narodowego Programu BRD powołała zespół realizacyjny prowadzony przez Sekretarza Rady, który miał za zadanie stworzenie programu dla województwa. Dzięki  bardzo intensywnej pracy zespołu powstał konkretny program realizacyjny zakładający specyfikę regionu, bazujący na złożonej analizie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,  stanie bezpieczeństwa w Małopolsce, zakładający konkretne cele oraz sposoby ich realizacji.

Omawiając nowy wojewódzki program brd dla Małopolski Sekretarz podziękowała całemu zespołowi roboczemu który pracował nad programem podkreślając bardzo ważną rolę Policji w jego tworzeniu. Wskazano na genezę, założenia i cele oraz plany realizacji programu. Sekretarz podkreśliła także, że program jest i powinien być elastyczny, dopasowujący się do specyfiki regionu i bieżących stanów bezpieczeństwa. Trudno przewidzieć z góry wszystkie sytuacje na 10 lat do przodu, dlatego będzie on na bieżąco uzupełniany i aktualizowany oraz będzie podlegał corocznej ewaluacji.

Na przestrzeni trzech lat, tj. 2019-2021, w Małopolsce doszło do 7 638 wypadków drogowych, w których zginęło 477 osób, a 8 868 osób poniosło obrażenia ciała . Dzięki konsekwentnym działaniom wszystkich członków Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w tych latach, liczba wypadków drogowych uległa zmniejszeniu z 3136 w 2019 roku do 2239 w 2021 roku, w przypadku liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych odnotowano spadek ze 176 do 144 osób, natomiast liczba osób rannych spadła z 3717 do 2590 osób.

Dotychczasowe podejście systemowe w regionie i znaczna poprawa bezpieczeństwa na małopolskich drogach nie mogą być satysfakcjonujące. Należy zintensyfikować działania na rzecz ochrony zdrowia i życia tak, aby zrealizować Wizję Zero, czyli osiągnięcie liczby 0 ofiar śmiertelnych do 2050 roku – zaznaczył Przewodniczący Rady Łukasz Smółka.

Celem pośrednim dla Województwa Małopolskiego jest obniżenie o  min. 50%  liczby ofiar śmiertelnych  tj. nie więcej niż 88 do roku 2030,  oraz obniżenie o min. 50% liczby ofiar tj. nie więcej niż 1858 do roku 2030.

Małopolska jest w stanie sprostać temu bardzo ambitnemu, ale zarazem możliwemu do osiągnięcia celowi pod warunkiem jeszcze intensywniejszych działań, determinacji i dalszej woli współpracy pomiędzy wszystkimi instytucjami oraz interesariuszami w regionie. Łączy nas jeden wspólny priorytet: zdrowie i życie Małopolan, wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wspólnie udowadniamy, że hasło „Razem dla Bezpieczeństwa” nie jest sloganem, jest sposobem na życie i  działania. Teraz musimy sprawić, aby kolejna dekada 2021-2030 była tego jeszcze lepszym dowodem – podkreślił Przewodniczący MWRBRD, Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.

Dziękujemy członkom MWRBRD za wszystkie dotychczasowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udział w tworzeniu Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Małopolski. Razem dla Bezpieczeństwa!

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Politechnika Krakowska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Kraków, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Kościele, Radio Kraków, Moto-Park Kraków, Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Przejście, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie, Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie, Gmina Lipnica Murowana, Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Krakowie, Powiat Limanowski, Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.