Małopolska dba o bezpieczeństwo na drogach – kolejne posiedzenie Rady BRD

23 czerwca 2020

23 czerwca odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tym razem  członkowie Rady spotkali się poprzez spotkanie on-line. W posiedzeniu uczestniczyli między innymi Wicemarszałek Małopolski a zarazem   Przewodniczący Małopolskiej Rady BRD p. Łukasz Smółka,   Wicewojewoda Małopolski p. Zbigniew Starzec, Sekretarz Małopolskiej Rady p. Marek Dworak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji p. Maciej Rymar.

Omówiono aktualny stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach,  podsumowano  działania członków Rady oraz zaplanowano kolejne działania w Małopolsce. Odbyło się także głosowanie nad stworzeniem maskotki – symbolu bezpieczeństwa ruchu drogowego który będzie pomagał w rozprzestrzenianiu pozytywnych zachowań i wzorców  w regionie, a także łączył wiele projektów które aktywnie wprowadza Rada, między innymi dla dzieci i młodzieży.

Działania Rady to działania wielu organizacji rządowych, pozarządowych, instytucji publicznych które na co dzień nie tylko walczą o ludzkie życie, ale także prowadzą szeroko zakrojone programy prewencji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadaniem powołanej Rady jest między innymi połączenie sił i działań jej członków w Małopolsce, co przynosi konkretne wyniki i rezultaty.

Połączyliśmy siły na szczeblach różnych organizacji w jednym najważniejszym celu – spadku liczby wypadków oraz liczby ofiar w naszym regionie. Bo Małopolska dba o bezpieczeństwo na drogach

– podsumował wicemarszałek Łukasz Smółka.

Źródło: www.malopolska.pl