Limanowa: powstała Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

30 grudnia 2021

W pierwszym posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego udział wzięli: Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Katarzyna Dobrzańska-Junco Członek Prezydium Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  Komendant Powiatowy Policji w Limanowej  podinsp.Tomasz Florek, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg.Wojciech Frączek, Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej kom.Daniel Strug, Prezes Auto-Moto Klubu w Limanowej Bogdan Pałka oraz Dyrektorzy Wydziałów i Jednostek Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Zaproszonych gości na spotkanie przywitał Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, który zabiegał o to, aby Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaczęła funkcjonować również w Powicie Limanowskim. Podczas swojego wystąpienie omówił główne założenia Powiatowej Rady BRD, którymi są:

  • inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • określenie i koordynowanie kierunków działań samorządów gminnych i powiatowych służb, w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • promowanie kultury w ruchu drogowym na obszarze powiatu limanowskiego.

 

Powiatowe Rady BRD zainicjował Przewodniczący Małopolskiej  Wojewódzkiej Rady BRD, wicemarszałek Małopolski, Łukasz Smółka. Celem jest zacieśnienie współpracy  i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Małopolsce.

Więcej informacji:

https://powiat.limanowski.pl/blog/i-posiedzenie-powiatowej-rady-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego/