Konferencja dla Dyrektorów szkół podstawowych: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym- wyzwania i nowe możliwości

22 marca 2023

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w świetle obowiązków szkoły, bezpieczeństwa w szkole oraz nowych przepisów, to temat zbliżającej się konferencji, podczas której dyrektorzy, ich zastępcy oraz nauczyciele zajmujący się tematyką BRD spotkają się, by poświęcić czas i uwagę na niezwykle istotne dla uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego zagadnienia związane z bezpieczeństwem.

Konferencja zorganizowana w ramach Akademii Zarządzania odbędzie się 29 marca, o godz. 10:00, w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Garbarska 1. Organizatorami są MCDN Ośrodek w Krakowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ramach konferencji omówione zostaną także ostatnie zmiany w podstawie programowej dotyczące przedmiotu technika i tzw. „wychowania komunikacyjnego”.

We współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w podstawie programowej przedmiotu technika wprowadzone zostały istotne z punktu widzenia przygotowania uczniów do bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym (jako pasażer, pieszy, kierujący rowerem lub innymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym, takimi jak: hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego, urządzenia wspomagające ruch, itp.) zmiany polegające na znaczącym rozszerzeniu treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Zmieniona podstawa programowa dotycząca m.in.  przedmiotu technika  będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024 w klasie IV szkoły podstawowej, w kolejnych latach – sukcesywnie w klasie V i klasie VI.

Program oraz zapisy dostępne są pod linkiem:

https://mcdn.edu.pl/krakow/bezpieczenstwo-w-ruchu-drogowym-wyzwania-i-nowe-mozliwosci/