Konferencja BRD dla Dyrektorów i Nauczycieli za nami!

29 marca 2023

29 marca w Krakowie odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wyzwania i nowe możliwości” skierowana do Dyrektorów i Nauczycieli szkół podstawowych. Konferencja zorganizowana została w ramach Akademii Zarządzania  przez  Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Małopolska Kurator Oświaty p. Barbara Nowak.

W imieniu organizatorów,  dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych powitali  p. Małgorzata Dutka-Mucha- wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz p. Paweł Mucha – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. W wydarzeniu udział wzięli także zaproszeni goście: poseł na Sejm RP p. Małgorzata Wassermann, p. Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, p. Rafał Kosowski –radny Województwa Małopolskiego, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, p. Dariusz Domajewski- Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Krakowa, p. Sebastian Waloszczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, p. Paweł Kucharczyk,  Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, mł.insp.Maciej Rymar, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, podinsp. Tomasz Jemczura, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Pierwszy z tematów konferencji „Wychowanie komunikacyjne w szkołach – zadania dyrektora wynikające ze zmian w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej” omówiła Katarzyna Dobrzańska-Junco – sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przedstawione zostały ostatnie zmiany w podstawie  programowej szkół podstawowych dotyczące przedmiotu technika i tzw. „wychowania komunikacyjnego” które obowiązywać będą od roku szkolnego 2023/24. Omówiono rolę szkoły – dyrektorów, nauczycieli  oraz rodziców w edukacji młodych ludzi, cele kształcenia i wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 roku.

Nowe przepisy i regulacje w przygotowaniu dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym dotyczące między innymi dzieci jako pieszych, rowerzystów czy kierujących elektrycznymi hulajnogami przedstawiła nadkom. Joanna Biel-Radwańska, z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kolejny temat – Bezpieczeństwo dzieci w obrębie szkoły, bezpieczny przewóz dzieci, kształcenie nauczycieli zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz wybrane zagadnienia dotyczące karty rowerowej  przedstawił  Grzegorz Wysopal – Kierownik Działu Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie.

W konferencji uczestniczyło wielu dyrektorów oraz nauczycieli nie tylko z Małopolski, ale także z innych regionów Polski ponieważ była ona zorganizowana w firmie hybrydowej z możliwością dołączenia do niej on-line. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tematem oraz wyjście naprzeciw zmianom w szkołach podstawowych, organizatorzy już zapowiedzieli kolejne edycje konferencji.

Dziękujemy wszystkim Dyrektorom oraz Nauczycielom za owocną współpracę!