Kolejne zmiany – od 1 grudnia wyższe kary dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych!

28 lipca 2021

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł. Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.Projektowana nowelizacja wprowadza też wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. Nowością jest też powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń.

 

– Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

https://www.krbrd.gov.pl/zwiekszamy-bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-2/