Kolejne rozmowy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu za nami!

18 września 2021

Tym razem w ramach #MobilityWeek  wspólnie z Radiostradą zaprosiliśmy słuchaczy Radia Kraków do wysłuchania programu specjalnego „Zmiana niekorzystnych przyzwyczajeń transportowych drogą do poprawy jakości życia i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

Gośćmi red. Marcina Koczyby byli: p. Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Łukasz Smółka Wicemarszałek Małopolski oraz Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, prof. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz nadkom. Joanna Biel-Radwańska – Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

Debata odbyła się  w Nowej Wsi Szlacheckiej, gdzie w dniach 17 – 19 września  trwają  warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej i służby w szeregach OSP oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach wiejskich. Projekt realizowany jest przez Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Już jutro 19 września w ramach programu warsztaty z bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzi także Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

fot.Joanna Andrysik