Kolejna debata BRD z cyklu „Razem dla bezpieczeństwa” za nami!

20 sierpnia 2021
20 sierpnia odbyła się kolejna debata Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z cyklu 'Razem dla Bezpieczeństwa”. Tym razem byliśmy w Kocmyrzowie w powiecie krakowskim.
Uczestnikami debaty „Bezpieczna Gmina. Lokalne działania dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym” byli:
🔹Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD
🔹 podinsp.Wojciech Matras, Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
🔹nadkom. Joanna Biel – Radwańska – specjalistka WRD KWP w Krakowie.
🔹Tomasz Dąbrowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
🔹Łukasz Wróblewski, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
🔹Katarzyna Konewecka-Hołój, radna i inicjatorka powołania komitetu BRD w gminie.
Prowadzący debatę: Redaktorzy Marcin Koczyba oraz Karol Pawłowski.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty oraz mieszkańcom gminy za udział!
#razemdlabezpieczenstwa
fot. Joanna Andrysik