„Jestem mały, wiem więcej” w kolejnych szkołach w Małopolsce

15 listopada 2022
Projekt „Jestem mały wiem więcej” zagościł w kolejnych 9 szkołach podstawowych na terenie województwa małopolskiego. Przeszkolono ponad 200 dzieci z klas I, II i III.
Szkolenia obejmowały zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, kursy prowadzili druhowie z miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wychowawcy.
 Na zajęciach podejmowane były tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, ekologią i ochroną przyrody, ale także informowaniem o zagrożeniach, udzielaniem pierwszej pomocy. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał stosowny certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz symboliczną nagrodę.
Więcej informacji: www.zosprp.malopolska.pl