III Krakowskie Dni Bezpieczeństwa w Miastach za nami!

29 października 2021
Właśnie zakończyły się III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021 organizowane przez Konferencje Specjalistyczne  pod patronatem Małopolskiej Wojewódzkiej  Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach konferencji odbyły się trzy wydarzenia branżowe: III Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Tramwaj jako innowacyjny środek transportu – INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021”, II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne – “BUSPASY 2021” oraz VI Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Sterowanie ruchem drogowym – SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021”. Z ramienia Małopolskiej Rady BRD w wystąpieniach wziął udział Sekretarz Małopolskiej Rady, Marek Dworak. Patronat nad wydarzeniem objęło też Radio Kraków.
fot. Konferencje Specjalistyczne