II Konferencja dla Nauczycieli „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym-wyzwania i nowe możliwości”

17 maja 2023

 

16 maja w krakowskim Ośrodku MCDN odbyła się II  Konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wyzwania i nowe możliwości” skierowana do nauczycieli szkół podstawowych z całej Polski. Wzięli w niej udział nauczyciele przeprowadzający egzaminy na kartę rowerową w szkołach podstawowych.

Konferencja zorganizowana została przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Przybyłych nauczycieli szkół podstawowych w imieniu organizatorów powitali  dr Łukasz Cieślik Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Paweł Mucha – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. Głos zabrał także Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W wydarzeniu udział wzięli także zaproszeni goście: Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak,  Rafał Kosowski – radny Województwa Małopolskiego, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Dariusz Domajewski- Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.

Pierwszy z tematów konferencji „Wychowanie komunikacyjne w szkołach – zmiany w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej” omówiła Katarzyna Dobrzańska-Junco – sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przedstawione zostały ostatnie zmiany w podstawie  programowej szkół podstawowych dotyczące przedmiotu technika i tzw. „wychowania komunikacyjnego” które obowiązywać będą od roku szkolnego 2023/24. Omówiono rolę szkoły – dyrektorów, nauczycieli  oraz rodziców w edukacji młodych ludzi, cele kształcenia i wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 roku.

Nowe przepisy i regulacje w przygotowaniu dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym dotyczące między innymi dzieci jako pieszych, rowerzystów czy kierujących elektrycznymi hulajnogami przedstawiła nadkom. Joanna Biel-Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Kolejny temat – Kształcenie nauczycieli zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz wybrane zagadnienia dotyczące karty rowerowej  zaprezentował dr Grzegorz Wysopal – Kierownik Działu Szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. Na koniec zgromadzeni w Sali nauczyciele zadawali pytania prelegentom

W konferencji uczestniczyli nie tylko nauczyciele z Małopolski, ale także z innych regionów Polski. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie hybrydowej – uczestnicy brali udział zarówno stacjonarnie w krakowskim Ośrodku MCDN oraz zdalnie online.

Dziękujemy wszystkim Dyrektorom oraz Nauczycielom za owocną współpracę!