Głos wspierający ofiary wypadków drogowych oraz podejście systemowe do bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Brukseli czyli MWR BRD na posiedzeniu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu

20 października 2022
18 października Sekretarz MWRBRD Katarzyna Dobrzańska-Junco reprezentując także Europejską Federację Ofiar Wypadków Drogowych FEVR  uczestniczyła w Brukseli w posiedzeniu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council). Spotkanie prowadził Pan Antonio Avenoso, Dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu, w obecności Pani Claire Depre, odpowiedzialnej za Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w Komisji Europejskiej.
Katarzyna Dobrzańska-Junco przedstawiła dwa główne tematy. Pierwsza prezentacja poświęcona była kampanii #InvisibleVictims, którą stworzono wspólnie z organizacją z Hiszpanii Pat Apat . Chodzi o kampanię na rzecz uznania ofiar wypadków drogowych za ofiary przestępstw.
Niestety wdrażanie dyrektywy 2021/29/UE dot. praw ofiar różni się w poszczególnych krajach i ofiary wypadków drogowych, ofiary przemocy na drogach, nadal nie są postrzegane jako ofiary przestępstw. Właśnie dlatego P(A)T wraz z FEVR wykorzystują okazję podczas debaty nad dyrektywą, aby wzmocnić głos ofiar wypadków, skoncentrować się na przemocy na drogach i zagwarantować ofiarom wypadków drogowych niezbędną ochronę i odpowiednie prawa. Druga prezentacja dotyczyła bieżącej działalności FEVR oraz współpracy z innymi organizacjami, w szczególności ETSC, która obejmowała m.in. wspólną debatę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego z udziałem Pana Antonio w Polsce podczas Krakowskich Dni BRD w Krakowie oraz najnowszy Raport Banku Światowego i ITF na temat Bezpiecznego Systemu również przy wsparciu ETSC i Antonio Avenoso. FEVR w tym raporcie był instytucją wspomagającą, natomiast  Małopolska Rada BRD i jej członkowie to główny podmiot wdrażający bezpieczny system w regionie , za co Małopolska została wyróżniona nie tylko w raporcie, ale także podczas spotkania w Brukseli. To ważne, że głos w sprawie ofiar i ich praw, głos w sprawie bezpieczeństwa i podejścia systemowego do brd jest słyszalny także podczas takich spotkań jak to w Brukseli.