Ferie 2022. Bezpieczeństwo przede wszystkim!

12 stycznia 2022

11 stycznia 2022 Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące tematu „Bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim – 2022”. Odbyło się ono w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

– Ferie zimowe dla uczniów z Małopolski odbędą od 17 do 30 stycznia, ale ze względu na atrakcyjność turystyczną naszego województwa dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo potrwają znacznie dłużej. Małopolskie służby, inspekcje, straże zapewniają ochronę wszystkim Małopolanom oraz turystom spędzającym wypoczynek w naszym regionie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. To od nas zależy, jak te ferie będą wyglądać. Apeluję o rozwagę i stosowanie się do przepisów – na stokach, drogach, ale też w ośrodkach wypoczynkowych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13643

Jednym z priorytetowych działań małopolskich policjantów jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach Małopolski. Dlatego też głównym zadaniem Policji ruchu drogowego będzie kontrola prawidłowości przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek, w szczególności przewozu zorganizowanego. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na wszelkie przekroczenia prawa polegające zwłaszcza na niedostosowaniu prędkości do panujących warunków drogowych i atmosferycznych, niedozwolonym  wyprzedzaniu na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi. Działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym będą nasilane w okresie wymiany turnusów wypoczynkowych. W przypadku tworzenia się korków, w celu zapewnienia płynności ruchu, policjanci podejmą ręczną regulację ruchem oraz pokierują pojazdy na drogi objazdowe.

W Małopolsce zostały już wyznaczone stałe punkty kontroli autokarów przed wyjazdem, gdzie będzie możliwość sprawdzenia większej liczby autobusów w jednym czasie. Na stronie internetowej małopolskiej Policji została założona zakładka „Małopolska Policja e-usługa”, gdzie w katalogu „kontrola autobusów” internetowo można złożyć wniosek z prośbą o policyjną kontrolę autokaru przed jego wyjazdem.

Wobec uczestników ruchu drogowego policjanci będą prowadzić działania kontrolne pod kątem sprawdzenia stanu trzeźwości kierujących, jak również stanu technicznego i wyposażenia pojazdów. Funkcjonariusze ruchu drogowego skontrolują m.in. oznakowanie i wyposażenie autobusów przewożących dzieci i młodzież na ferie zimowe, oświetlenie pojazdów czy stan ogumienia.

Funkcjonariusze zwrócą również uwagę na sposób przewożenia dzieci przez kierujących samochodami osobowymi (foteliki, urządzenia przytrzymujące dla dzieci), a także prawidłowość przewożenia sprzętu narciarskiego oraz bagaży.

Na bieżąco realizowana będzie współpraca z organami zarządzającymi drogami w ramach utrzymania dróg w okresie zimowym.

W związku z feriami zimowymi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie realizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczny autokar”, polegającą na prowadzeniu wzmożonych kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

W ramach tych działań inspektorzy prowadzą także wykłady edukacyjne pt. „Bezpiecznie nie tylko w autobusie”. Ideą tej akcji jest zarówno przeprowadzenie kontroli autobusu bezpośrednio wpływającej na bezpieczeństwo podróżnych, jak i zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką bezpieczeństwa w ruchu pieszych i zwiększenie świadomości zagrożeń na drodze.

Akcja „Bezpiecznie nie tylko w autobusie” polega na organizacji quizów i konkursów podczas czynności inspekcyjnych autobusu, a nagrodą za poprawne odpowiedzi są gadżety związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Natomiast w trakcie kontroli inspektorzy będą sprawdzać czas pracy i trzeźwość kierowcy, stan techniczny i wyposażenie pojazdu, liczbę pasażerów.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie jest przygotowana do prowadzenia czynnej akcji zimowego utrzymania dróg od 1 października 2021 r. Do swej dyspozycji ma sprzęt wykonawców: 149 solarek opłużonych, 5 pługów wirnikowych (+2 w rezerwie), 1 UNIMOG w rezerwie, 7 równiarek, 44 jednostki do odśnieżania chodników i 37 ładowarek.

Sytuacja na drogach krajowych monitorowana jest całodobowo przez dyżurnych Punktu Informacji Drogowej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie za pomocą: 150 kamer, 62 stacji meteorologicznych, systemu czasu przejazdu na odcinku Kraków – Zakopane, strony internetowej obrazującej natężenie ruchu na drogach, informacji od służb terenowych GDDKiA i innych służb współpracujących z GDDKiA. GDDKiA na bieżąco współpracuje ze Strażą Pożarną, Policją oraz WITD.

W przypadku wystąpienia utrudnień w ciągach dróg krajowych istnieje możliwość informowania o tym fakcie kierowców poprzez wyświetlenie informacji na tablicach zmiennej treści zlokalizowanych na sieci dróg.

Na odcinku od Krakowa do Zakopanego funkcjonuje tzw. system czasu przejazdu, który na bieżąco informuje podróżujących o aktualnych warunkach jazdy na tym odcinku.

Bieżące informacje o przejezdności dróg krajowych na obszarze województwa małopolskiego można uzyskać całodobowo w Punkcie Informacji Drogowej Oddziału Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod numerami telefonów /12/412-16-44, /12/417-14-22 oraz 600-800-610.

Zarząd Dróg Wojewódzkich  także zgromadził odpowiednie ilości materiałów i dysponuje stosownym sprzętem do zimowego utrzymania. Łączna ilość przygotowanego sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich wynosi: 115 sztuk (piaskarki, solanki, pługi, ładowarki, sprzęt do odśnieżania chodników), zaś łączna ilość zgromadzonych materiałów to 24,7 tys. ton (sól drogowa, materiał uszorstniający, solanka).

 

Źródło: malopolska.uw.gov.pl