Edukacja kadry zarządzającej drogami, ruchem oraz nadzorującej ruch drogowy

7 lipca 2020

Trwają szkolenia (poprzez platformę on-line) kadry zarządzającej drogami, ruchem oraz nadzorującej ruch drogowy organizowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

To cykl bezpłatnych szkoleń  z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Do końca czerwca 2020 r. łącznie w ramach projektu przeszkolonych zostało 1142 urzędników zajmujących się organizacją ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy Policji na terenie całego kraju. Projekt szkoleń BRD zakłada przeszkolenie 3000 osób do połowy 2021 r.

 

Więcej na:  www.szkoleniabrd.pl

#brd #krbrd #mwrbrd