Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie

Wojewódzki Sztab Wojskowy jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i wojskowych na obszarze województwa małopolskiego.Spełnia funkcję organu dowodzenia i kierowania przygotowaniem WSzW i jednostek (instytucji) wojskowych podległych i podporządkowanych WSzW do realizacji zadań wynikających z obrony terytorialnej województwa, zabezpieczenia pokojowego oraz mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek i instytucji wojskowych sił zbrojnych, formacji obrony cywilnej i jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także związanych z administrowaniem zasobami osobowymi świadczeniami rzeczowymi.Koordynuje planowanie i wykorzystywanie pozamilitarnych ogniw obronnych województwa uczestniczących w obronie regionu oraz do wsparcia i zabezpieczania działań bojowych sił zbrojnych.