Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Urząd Marszałkowski jest jednostką pomocniczą Zarządu Województwa, który przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego wykonuje uchwały Sejmiku Województwa oraz zadania województwa określone przepisami prawa. Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego jest Marszałek Województwa. Marszałek kieruje Urzędem przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Sekretarza Województwa, Skarbnika, Dyrektora Urzędu – Dyrektora Departamentu Generalnego oraz Dyrektorów Departamentów. Marszałek wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu.