Stowarzyszenie „Przejście”

Stowarzyszenie „Przejście” organizuje cykliczne warsztaty terapeutyczne skierowane do ofiar wypadków i ich rodzin. Jest także organizatorem oficjalnych obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Zabawie k/Tarnowa.