Radiostrada Radio Kraków

Radio Kraków dociera do słuchaczy na terenie całego województwa małopolskiego, daleko przekraczając jego granice: na północy – do Jędrzejowa i Szczekocin, a na wschodzie – po Jedlicze, Dębicę i Połaniec. Radio Kraków w swoim programie przekazuje najbardziej aktualne i najważniejsze informacje dla mieszkańców całej Małopolski. Oprócz serwisów i magazynów informacyjnych przygotowuje liczne audycje o tematyce publicystycznej, społecznej i kulturalnej. „Zapnij pasy” oraz „Radiostrada” to programy radiowe realizowane w Radiu Kraków dedykowane motoryzacji oraz tematom poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach.