Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi – zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu nowosądeckiego, obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.