Politechnika Krakowska

Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu kontynuuje długoletnią tradycję działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie budowy dróg i ulic, której początki sięgają 1945 r. kiedy to powołano Wydział Architektury, Inżynierii i Komunikacji AGH w Krakowie jako zalążek Politechniki Krakowskiej. Zainteresowania badawcze zespołu badawczego skupiają się wokół szeroko pojętego budownictwa drogowego – projektowania geometrycznego i konstrukcji nawierzchni oraz inżynierii ruchu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i oddziaływania dróg na środowisko.