Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego w Krakowie

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej liczy 98 lat – ( 1921 – 2019 r. ). Jest  ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem zrzeszającym ochotnicze straże  pożarne oraz inne osoby prawne, posiada osobowość prawną, jest kontynuatorem chlubnych tradycji (ok. 150 lat) – ruchu strażackiego  (niesienie bezinteresownej pomocy ludziom i służenie Ojczyźnie), opiera swą działalność na pracy społecznej.