Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców

Małopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Kształcących Kierowców w Krakowie zrzeszonego jest  i działa w strukturach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.