Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie powstał 1 marca 1998 r. Do jego statutowych zadań należą prowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, organizowanie szkoleń i kursów dokształcających w dziedzinie transportu i komunikacji, podejmowanie działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.MORD jest wojewódzką samorządową osobą prawną, powołaną i nadzorowaną przez Zarząd Województwa Małopolskiego.