Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie od ponad 20 lat aktywnie realizuje projekty w obszarze szkoleń oraz projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Ośrodek organizuje egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. Ściśle współpracuje z instytucjami publicznymi, służbami mundurowymi, firmami oraz organizacjami statutowo odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.