Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe – podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej należący do samorządu województwa małopolskiego, powołany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Początki istnienia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego sięgają 6 czerwca 1891 roku, gdy powstało Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe. KOTR powstało na wzór pogotowia wiedeńskiego i było drugą tego typu instytucją w Europie.