Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Centrum Inicjatyw BRD (CIBRD) to stowarzyszenie które aktywnie działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jest niezależną instytucją, platformą wiedzy i wymiany doświadczeń  skupiającą osoby prywatne oraz instytucje najbardziej zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Centrum Inicjatyw BRD współpracuje z wieloma organizacjami w Polsce, ale też na całym świecie.