Alter Ego

ALTER EGO – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie 26.10.1999 r. Statutowa działalność Stowarzyszenia obejmuje pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.