Bezpieczny Powiat Limanowski – wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców

6 grudnia 2022
Powiat Limanowski / Powiatowa Rada BRD realizuje kolejne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Tym razem to prelekcje dotyczące ratownictwa medycznego prowadzone przez Auto Moto Klub Limanowa w Uniwersytetach Trzeciego Wieku i Klubach Seniorów oraz szkołach podstawowych, a także  wykłady m.in. z zakresu terapii uzależnień oraz cyberprzestępczości (we współpracy m.in. z Komendą Powiatową Policji w Limanowej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyłączyła się do realizowanych działań przeprowadzając warsztaty dla seniorów z bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dziękujemy za współpracę!