Bezpieczne przejścia dla pieszych – ruszył uzupełniający nabór na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych!

7 lipca 2021

Ruszył uzupełniający nabór na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Od 2 lipca małopolskie samorządy mogą składać wnioski na przebudowę, doświetlenie czy budowę nowych, bezpiecznych przejść dla pieszych.

– Jestem przekonany, że działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu, w przyszłości będą owocowały spadkiem liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych. Gorąco zachęcam samorządy do udziału w naborze wniosków oraz realizacji zadań służących dobru wszystkich mieszkańców. Wspólnie zadbajmy o zdrowie i życie Małopolan – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Program jest nakierowany na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej, w szczególności dedykowanej ochronie pieszych. W ramach naboru gminy oraz powiaty mogą aplikować o pozyskanie środków na dofinansowanie, którego maksymalny poziom wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, przy czym kwota na dofinansowanie pojedynczego zadania nie będzie mogła przekroczyć 200 tysięcy złotych.

 

Zródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13158&fbclid=IwAR3tAWSRVMgH0dLFJeSZaLDIrfn_3rcvlMiTo8MFysk3W6I0kA6qFC6ekTg