Bezpieczna droga do szkoły razem z Powiatową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej

3 września 2021

 

Policjanci z powiatu dąbrowskiego wraz  Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
w Tarnowie, w ramach akcji ,,Zwolnij przed szkołą”, już od pierwszego dnia rozpoczynającego się roku szkolnego przypominają dzieciom i młodzieży zasady bezpiecznego dojścia do szkoły. W akcję zaangażowała się również Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, która  działa w Powiecie Dąbrowskim od lutego 2021 r. pod przewodnictwem Starosty Dąbrowskiego.

Jak co roku, te pierwsze dni września są najważniejsze. Wówczas policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej  czuwają nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w rejonie szkół na terenie powiatu. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest priorytetem dlatego zwracają się do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności właśnie w okolicy placówek edukacyjnych.

W akcję włączyła się także Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, która w ramach współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przekaże opaski odblaskowe, które będą wręczane uczniom przez cały okres trwania akcji, a także później podczas przeprowadzanych prelekcji w szkołach.

Policjanci  zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w rejonie przejść dla pieszych, nie tylko informując ich o zasadach bezpieczeństwa, ale także pomagając w przejściu przez jezdnię. Mundurowi ustawili również specjalne znaki drogowe, tzw. ,,Agatki”.

Podczas akcji, Policjanci z dąbrowskiej drogówki wraz z Egzaminatorem Nadzorującym
MORD w Tarnowie  p. Robertem Doroszem i Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem wręczali kierowcom ulotki z deklaracją: „Zwalniam przed szkołą”.