„Bezpieczna droga do szkoły” w Powiecie Dąbrowskim

4 września 2022

Z inicjatywy Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przeprowadzono akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.

Działania prowadzono we współpracy z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Egzaminatora Nadzorującego Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie p. Roberta Dorosza.

Z ramienia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego udział wzięli: przewodniczący Starosta Dąbrowski  p.Lesław Wieczorek, z-ca przewodniczego  Wicestarosta p.Krzysztof Bryk oraz inspektor Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej p.Sylwia Ziemian.

Podczas akcji apelowano do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, przede wszystkim w okolicach szkół i przedszkoli. Dzieciom idącym do szkół i przedszkoli uczestnicy akcji przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a kierowcom wręczano ulotki i elementy odblaskowe z informacjami przypominającymi o konieczności zachowania szczególnej rozwagi przejeżdżając w rejonie placówek oświatowych.

Przewodniczący Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, podkreślił,  jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drogach

– „ Nasze działania przekładają się wprost na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Dzięki pomocy wielu osób, a przede wszystkim policji, możemy docierać do świadomości coraz większej liczby kierowców. Ważna jest też edukacja uczniów, którą należy prowadzić nie tylko przy okazji tej akcji ”.

Działania w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” będą kontynuowane. Kolejnym zadaniem będzie prowadzenie zajęć z dziećmi, szczególnie z uczniami szkół podstawowych z terenu powiatu dąbrowskiego, które pozwolą na ukształtowanie  poprawnych nawyków komunikacyjnych, a także uświadomienie im z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać będąc uczestnikami ruchu drogowego.