Kolejne szkolenie gruzińskich funkcjonariuszy w Małopolsce

26 września 2022

SZKOLENIE GRUZIŃSKICH FUNKCJONARIUSZY PRZEZ POLSKICH POLICJANTÓW I STRAŻAKÓW

W trzecim tygodniu września w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz na terenie Małopolski odbyło się szkolenie gruzińskich policjantów, strażaków w zakresie podejmowania wieloaspektowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zorganizowane dzięki inicjatywie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Pierwsze trzy dni szkolenia realizowano w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, podczas których przedstawiono system szkolnictwa policyjnego w Polsce oraz system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego z działaniami kontrolno-prewencyjnymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Kolejna część szkolenia z udziałem ekspertów odbyła się w Małopolsce z udziałem policjantów z  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podczas tego etapu  prowadzono zarówno zajęcia teoretyczne w ramach konferencji. M.in. naczelnik  Wydziału Ruchu Drogowego mł. insp. Maciej Rymar przedstawił  stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz czynniki warunkujące jego poprawę natomiast  komisarz Krzysztof Kozera z WRD KWP Kraków omówił  System Zarządzania Kryzysowego w sytuacji wystąpienia katastrofy w ruchu drogowym  oraz zadania i kompetencje służb na miejscu katastrofy drogowej. W ramach szkolenia przeprowadzano również  zajęcia praktyczne w terenie  –  na poligonie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, gdzie wspólnie ze strażakami  i pozorantami (studenci UJ)  przeprowadzona została symulacja katastrofy w ruchu lądowym. Ćwiczenia opierały się na współpracy Policji oraz Straży Pożarnej na miejscu zdarzenia. Szkolenie na terenie województwa małopolskiego obejmowało czynności na miejscu katastrofy w ruchu drogowym, pierwszą pomoc oraz pomoc psychologiczną, w związku z czym wymagała zaangażowania większej liczby ekspertów.

Koordynatorem  projektu  jest dr Joanna Kosiniak – Naczelnik Doboru  i Szkolenia KWP w Krakowie. Prelegenci  to funkcjonariusze z  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Doboru i Szkolenia , Sekcji Psychologów oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i strażacy ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Źródło:

www.malopolska.policja.gov

fot. www.malopolska.policja.gov