24 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD

24 sierpnia 2020
Dziś odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W posiedzeniu on-line uczestniczyli członkowie Rady, którym przewodniczył Wicemarszałek Małopolski a zarazem Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD p. Łukasz Smółka.
Podsumowano dotychczasowe, bieżące działania członków Rady na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce oraz zaplanowano kolejne, kompleksowe działania w regionie. Zgłoszono także do rozpatrzenia propozycje nowych projektów które mogłyby dodatkowo wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.
Działania Rady to działania wielu organizacji rządowych, pozarządowych, instytucji publicznych które na co dzień nie tylko walczą o ludzkie życie, ale także prowadzą szeroko zakrojone programy prewencji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadaniem powołanej Rady jest między innymi połączenie sił i działań jej członków w Małopolsce, co przynosi konkretne wyniki i rezultaty.
Więcej na
www.brd.malopolska.pl

#brd #malopolska

Małopolska