21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Pamiętaj.Wspieraj.Działaj.

17 listopada 2021

 

W najbliższą Niedzielę 21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest partnerem głównym wydarzenia w Polsce.

Organizacje międzynarodowe już pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęły zwracać uwagę na tragiczne skutki i zbyt wielką liczbę ofiar. Śmierć i urazy, jako konsekwencje wypadków drogowych są traumatycznymi przeżyciami. Dotyczą często ludzi młodych i pozostawiają na wiele lat długotrwałe skutki w postaci kalectwa i urazów psychicznych. Często ofiary wypadków są pozostawione same sobie bez wsparcia i pomocy. Istnieje więc potrzeba zwracania uwagi całego świata i przypominania, że my wszyscy, jako uczestnicy systemu transportowego jesteśmy współodpowiedzialni za ofiary złego funkcjonowania tego systemu. Tak zrodziła się idea publicznego wyrażenia pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Po raz pierwszy Dzień Pamięci był obchodzony w 1993 roku z inicjatywy kilku stowarzyszeń, w tym Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych – FEVR. Inicjatywę tę poparł Papież Jan Paweł II polecając w tym dniu modlitwom wiernych ofiary wypadków i ich rodziny.

Doceniając wagę problemu i solidaryzując się z ofiarami wypadków drogowych, 26 października 2005 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję ustanawiającą trzecią niedzielę listopada, jako Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road  Traffic Victims). Rezolucja była zaproszeniem skierowanym do państw członkowskich i organizacji międzynarodowych do obchodów tego dnia będących wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych oraz ich najbliższych.

W Polsce Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych jest obchodzony w Zabawie koło Tarnowa, przy jedynym w kraju pomniku ofiar wypadków drogowych „Przejście”.  W ramach obchodów, co roku w Zabawie odbywają się uroczystości kościelne, zaświecenie symbolicznego światła pod pomnikiem ofiar wypadków, posadzenie drzewa pamięci, spotkania z rodzinami ofiar, warsztaty terapeutyczne, programy edukacyjne, seminaria naukowe, konferencje.

W tym roku stowarzyszenie Przejście które należy do Federacji FEVR przygotowało dodatkowo z tej okazji książkę stworzoną przez członka Zarządu FEVR oraz Zarządu Przejścia- Katarzynę Dobrzańską-Junco. Książka to  świadectwa ofiar wypadków drogowych z różnych krajów Europy, w różnych językach. To przekonująca księga zeznań ofiar ruchu drogowego i ich rodzin, na każdej stronie pokazująca rozpaczliwe poczucie straty i palące żądanie sprawiedliwości i działania. Trudna, ale niezbędna lektura aby zrozumieć czego potrzeba rodzinom i ofiarom i jak im pomóc. Przemowy do niej napisali m.in.  Jean Todt – specjalny wysłannik ONZ ds. BRD, Etienne Krug – dyrektor  departamentu ds. społecznych uwarunkowań zdrowia w Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Antonio Avenoso – Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu.

Książka dostępna jest pod linkiem:

https://fevr.org/wp-content/uploads/2021/11/Voicestobeheard.FEVR_.pdf

 

a jej filmowa prezentacja dostępna jest poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=D_-KQixlMJ4

 

Wszystkie materiały zespołu UNRSC przy ONZ który zajmuje się m.in. oficjalnymi obchodami na świecie  ( w tym materiały FEVR oraz stworzona książka) znajdują się na stronie Światowej Organizacji Zdrowia pod linkiem:

https://www.who.int/groups/united-nations-road-safety-collaboration/world-day-of-remembrance/2021?fbclid=IwAR0sTKWFsMBjT0gaABVLQcy_zwDuXzq12tJwXtHqIzjVRDGaMg7KIBaeOa8

Tegoroczne hasło obchodów to: Pamiętaj. Wspieraj. Działaj.

Zapraszamy do przyłączenia się do obchodów  Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Zabawie k/ Tarnowa w dniu 21 listopada.

 

Organizatorzy wydarzenia:

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście”

www.przejscie.com

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

www.krbrd.gov.pl

Instytut Transportu Samochodowego

www.its.waw.pl

Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

www.cibrd.org.pl