Powstała kolejna Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Małopolsce!

2 lipca 2021
Powstała kolejna Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Małopolsce!
1 lica w Starostwie Powiatowym w Krakowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Rada stanowi organ doradczy Starosty Krakowskiego, którego podstawowym celem działania jest inicjowanie i koordynowanie optymalnych działań zmierzających do zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu krakowskiego.
Pomysł i inicjatywa, aby takie rady powstawały, zostały zapoczątkowane przez Przewodniczącego Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wicemarszałka Małopolski, p. Łukasza Smółki. To kolejny krok w systematycznym i konsekwentnym podejściu do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach. Jednocześnie to wyznaczenie nowego, innowacyjnego podejścia do BRD – konsekwentna praca w regionach, partnerstwo i efektywna współpraca – wszystko po to, aby w naszym regionie było coraz bezpieczniej!”.
Marcin Koczyba,  Kierownik Redakcji Motoryzacyjnej w Radiu Kraków a zarazem członek Małopolskiej Wojewódzkiej  Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego został powołany do Powiatowej Rady BRD. Gratulujemy!
Powiatowa Rada BRD