Posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD

28 sierpnia 2019

27 sierpnia 2019 r.  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Spotkanie miało miejsce tym razem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, pod przewodnictwem nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Tomasza Tomali – Szefa Gabinetu Politycznego Ministerstwa Infrastruktury, Łukasza Smółki – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Marka Dworaka – Sekretarza Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady.Omawiano 2 strategiczne projekty: doświetlenie przejść dla pieszych, działania dotyczące karty rowerowej oraz szerokie działania Małopolskiej Policji na rzecz poprawy brd. Mł. insp. Maciej Rymar – Naczelnik WRD KWP w Krakowie podsumował stan bezpieczeństwa na drogach Małopolski z ostatnich 7 miesięcy 2019 roku, omówił też przedsięwzięcia realizowane w kolejnych miesiącach przez Małopolską Policję. Podkreślił, iż z analizy bezpieczeństwa wynika, że w okresie od stycznia do lipca br. odnotowano 10 % spadek wypadków oraz 14 % spadek zabitych na drogach Małopolski. Omówiono także działania nowo powołanej grupy SPEED.

Ksiądz Jan Przybocki – Koordynator Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej, omówił tematykę bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród uczestników Krakowskiej Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji Krakowskiej. pan Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił opracowywany jednolity program nauczania zagadnień związanych z brd dla szkół podstawowych w województwie małopolskim, a p. Katarzyna Dobrzańska – Junco z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie zapowiedziała najbliższe wydarzenia związane z brd i zaprezentowała wyniki ostatniej kampanii społecznej Rady. Na koniec spotkania, głos zabrał p.Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Infrastruktury, który przedstawił zakres działań realizowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pan Tomala wyróżnił także Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za podejmowane aktywne długofalowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w regionie.