Nowe materiały edukacyjne oraz bezpłatne szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego

9 marca 2023

Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolską Policją oraz Miejskim Centrum Informacji Wypadkowej powstała broszura zawierająca wybrane przepisy ruchu drogowego w Polsce. Wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom,  materiał przygotowano w wersji dwujęzycznej: w j. polskim oraz j. ukraińskim. Przekazanie najważniejszych informacji, praw i obowiązków, wzajemne zrozumienie, szacunek, partnerstwo na drodze oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego to idee które przyświecały tej publikacji.

Wyrażam nadzieję, że broszura, która została przygotowana, będzie bardzo pomocna dla obywateli Ukrainy, którzy zamieszkują w naszym województwie i będzie cieszyła się Państwa zainteresowaniem, jak również pozwoli na komfortowe i bezpieczne podróżowanie po Małopolsce.

Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego

Działanie to wpisuje się w rozpoczęty przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i komisje regionalne Organizacji Narodów Zjednoczonych we współpracy z partnerami, Globalny Plan Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030, który wyznacza ambitny cel, jakim jest zmniejszenie na świecie o co najmniej 50% ofiar śmiertelnych i rannych w ruchu drogowym do 2030 roku. Aby zrealizować tę wizję, przyjęto Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Województwa Małopolskiego na lata 2021-2030. Liczę, że dzięki takiej formie przekazu będą mogli Państwo czuć się bezpieczniej na drogach nie tylko Małopolski, ale również i naszego kraju.

Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Małopolska oferuje także szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla obywateli Ukrainy. Zapisy na bezpłatne szkolenia prowadzi Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia na maila:

szkolenia@mord.krakow.pl

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

Broszura informacyjna