Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

W kwietniu 2012 roku, po osiemnastu latach nieformalnej działalności zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. KMR jest odpowiedzią społeczności krakowskich rowerzystów na problemy komunikacyjne miasta, brak zdecydowanych działań na rzecz budowania odpowiedniej infrastruktury oraz promocji roweru. Wizja stowarzyszenia  to zrównoważony i bezpieczny transport oraz przestrzeń publiczna przyjazna dla mieszkańców, turystów i lokalnego biznesu.